la Granada er en nettpublikasjon for skjønnlitterære tekster, med fokus på poesi og kortprosa. I tillegg utgir vi også trykksaker. Neste nummer utkommer november 2011. Send oss gjerne ditt bidrag på: post (at) lagranada (dot) no Alle skjønnlitterære tekster vil bli vurdert og besvart. Redaksjonen består av: Adrian G. Waldenstrøm Kristian Wiese Jens Johan Tandberg Et utvalg tekster fra første nummer av la Granada ligger nå for salg i bokform på Tronsmo for skarve 35,- Framtidig samleobjekt! / is an online publication dedicated to poetry and short fiction. We also do print publishing. Next issue due November 2011. Submissions should be sent to: post (at) lagranada (dot) no la Granada is edited by: Adrian G. Waldenstrøm Kristian Wiese Jens Johan Tandberg

____________________________________________________________________

<<<